Eğitime Yardımcı Kitaplar

564'in 1-24
Nobel Yayın Dağıtım

Eğitimde Mentorluk

Okulların çağdaş bir düzeye gelebilmesi için yöneticilerin ve öğretmenlerin yaşadıkları güçlükleri, uzman ve bu konuda deneyimli bireylerle paylaşıp çözüm ar...
20,37 ₺
Nobel Yayın Dağıtım

İlköğretim Bölümleri İçin Modern Fizik

Bu kitap; modern fiziğin temel kavramlarını olabildiğince basit, net ve kolay anlaşılır bir şekilde ifade etmektedir. Eserde kullanılan dilin; açık, yalın ve...
16,67 ₺
010407