Eğitim Kitabevi

32'in 1-24
Eğitim Kitabevi

Eğitim Ateşi

Eğitim Ateşi içinize bir kere düşmeye görsün! O ateş sizi kasıp kavurur ve asla sönmez. Bu çalışmada, içimdeki eğitim ateşinin ortaya çıkardığı yangınların s...
25,00 ₺
Eğitim Kitabevi

Makro Ekonomi

Bu kitapta makro ekonominin tarihsel arka planında ortaya atılan her tartışma temel analiz araçları ile incelenerek okuyucuya aktarılmaya çalışılmıştır. Makr...
39,00 ₺
Eğitim Kitabevi

Eğitim Öğretim Dedikleri

Necmettin Yalçın (Milli Eğilim Bakanlığı Personel Genel Müdürü) “Yöneticinin Günlüğünden" adlı kitabınızı zevkle okudum. Yolu eğitimden geçen biri olarak...
25,00 ₺
Eğitim Kitabevi

Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı

Etkili matematik öğretimi için öğretmenler, öğrencilerin deneyimlerini ve yeteneklerini matematik yoluyla kullanmalarını sağlayacak öğrenme atmosferinin etki...
29,00 ₺
Eğitim Kitabevi

İtibar Yönetimi

Kurumların piyasa değeri ile defter değeri arasındaki farkın her geçen gün açılıyor olması, soyut değerlere duyulan ilginin de gün geçtikçe artmasına sebep o...
29,00 ₺
Eğitim Kitabevi

Eğitim Psikolojisi

Bu kitabın ana odağı eğitim psikolojisi olup içeriğinde eğitim psikolojisinin tanımı, ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi, felsefeyle bağı, kullandığı araştırma...
28,50 ₺
Eğitim Kitabevi

Sosyal Medya ve Siyasal Katılım

Bireyin, kendisinin yönetilmesi sürecine katkısı anlamına da gelen siyasal katılım, içinde bulunulan toplumun demokratik yapısı hakkında ipuçları vermesi bak...
28,00 ₺
Eğitim Kitabevi

Medya Planlama ve Satın Alma

İşletmelerin hedef kitlesini oluşturan tüketicilere ulaşmasının en etkin yolu reklamdır. Tüketiciler reklam sayesinde işletmelerin ürettikleri ve/veya sattık...
27,00 ₺